Συνέδριο
Στρατηγικές για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας
Αθήνα 27-29 Ιανουαρίου 2023
Προσωρινό Πρόγραμμα

27.1.23

17:45- 18:00 καλωσόρισμα

18:00- 20:00 Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και μοντέλα ανάπτυξης, δημοσιονομικής πολιτικής και κοινωνικής πρόνοιας: η Ελλάδα σε συγκριτική προοπτική
Συντονισμός: Λιάκος Αντώνης – Τσάκας Χρήστος
Κλεονίκη Αλεξοπούλου: Η οργάνωση του κοινωνικού κράτους και η αντιμετώπιση της κρίσης της ευρωζώνης στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, 1970s–2010s
Καλλιόπη Γερωνυμάκη: Η οργάνωση της αγροτικής παραγωγής και η Κοινή Αγροτική Πολιτική στην Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ιταλία, 1950s–1970s
Οδυσσέας Κωνσταντινάκος: Από τη λιτότητα στη δημοσιονομική επέκταση: Οι κρίσεις και οι μεταβαλλόμενες πολιτικές οικονομίες του ευρωπαϊκού Νότου [Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία], 2000s–2020s
Χρήστος Τσάκας: Τα μοντέλα ανάπτυξης της ευρωπαϊκής περιφέρειας στο επίκεντρο: ο διεθνής καταμερισμός της εργασίας και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

28.1.23
10:00 – 12:00 Η Επιστημονική Έρευνα και η Καινοτομία στην Οικονομική Ανάπτυξη
Συντονισμός: Φωτάκης Κώστας
Στέλλα Ψαρρά: Δημόσιες πολιτικές για την Έρευνα: εργαλεία παραγωγικής ανασυγκρότησης και κοινωνικού μετασχηματισμού
Αλέξανδρος Χιωτέλλης: Από τη βασική έρευνα στην καινοτομία και την τεχνολογική εφαρμογή
Αλέξανδρος Σελίμης: Ένταση γνώσης και επιχειρηματικότητα
Απόστολος Βέτσικας & Γιώργος Σταμπουλής: Το Ελληνικό Σύστημα Καινοτομίας: δυναμική και πεδία παρέμβασης

12:00 -12:30 Καφές

12:30- 14:00 Δημόσιοι Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Επενδυτικοί Πόροι και Αξιοποίηση Δημόσιας Περιουσίας – η Προοδευτική Πρόταση
Συντονισμός: Λιάκος Δημήτρης
Ευγενία Φωτονιάτα: Προοδευτική αναπτυξιακή πολιτική και το εναλλακτικό Σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Παναγιώτης Κορκολής: Η εναλλακτική αξιοποίηση των δημόσιων επενδυτικών χρηματοδοτικών εργαλείων. Παραδείγματα.
Έλενα Παπαδοπούλου: Παλιοί προβληματισμοί σε νέα πλαίσια: Ο ρόλος της Δημόσιας Περιουσίας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός σχεδίου δίκαιης και ανθεκτικής ανάπτυξης.

14:00- 15:00 γεύμα

15:00-16:30 Χωρικές ανισότητες και χωρικός σχεδιασμός
Συντονισμός: Χατζημιχάλης Κωστής
Καλογερέσης Θανάσης: Περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα: ψηλαφώντας νέες λύσεις για ένα παλιό πρόβλημα
Λουκάς Τριάντης: Προοπτικές σχεδιασμού και ανάπτυξης του χώρου πέρα από τον κατ’ εξαίρεση σχεδιασμό και τις εξαρτήσεις από το παρελθόν
Σοφία Τσάδαρη: Διερεύνηση της σχέσης χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού στην Ελλάδα της ΠΠ 2021-2027 και αναζήτηση προϋποθέσεων εναλλακτικής προοπτικής για τη σχέση των δύο συστημάτων
Δημήτρης Καλλιώρας: Χωρικές Ανισότητες στην Ελλάδα υπό Συνθήκες Οικονομικής Κρίσης και η Σπουδαιότητα της Άσκησης Χωρικών Πολιτικών

16:30- 17:00 Καφές

17:00 –18:30 ΜμΕ απαραίτητες για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και οικονομική δημοκρατία ή υπολειμματική κατηγορία η οποία πρέπει να εξαλειφθεί
Συντονισμός: Λαμπριανίδης Λόης
Αντώνης Αγγελάκης: Μεγάλοι μετασχηματισμοί και μικρές επιχειρήσεις.
Μανόλης Μανιούδης: O Ρόλος των ΜμΕ στην Ελλάδα, οι megatrends, η «Έκθεση Πισσαρίδη» και το Ζήτημα της Μεταλλαγής του Εγχώριου Παραγωγικού Υποδείγματος
Τιμόθεος Ρέκκας: Δημόσιες πολιτικές για την ενίσχυση των ΜμΕ: Η περίπτωση των χρηματοδοτικών εργαλείων

18:30-19:30 Καφές

19:00- 21:00 Τουρισμός
Συντονισμός: Ζαχαράτος Μάκης
Μιχάλης Νικολακάκης: Από τα «γκαρσόνια της Ευρώπης» στην βιώσιμη ανάπτυξη: Σημειώσεις για το παρελθόν και το μέλλον του ελληνικού τουρισμού
Gian Andrea Garancini: Η ανάγκη μιας διαφορετικής κοινωνικής προσέγγισης για τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού τουρισμού
Αιμιλία Βλάμη: Η Αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών, επενδυτικών και χωρικών, στον Τουρισμό και το αποτύπωμά τους στην εξελικτική πορεία του Ελληνικού Τουρισμού.
Γιώργος Σώκλης: Ο Τουρισμός ως Πυλώνας Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας
Νίκος Βαγιονής: Εναλλακτικές μορφές τουριστικής ανάπτυξης με στόχο την ευημερία και την ανθεκτικότητα των κοινωνιών υποδοχής

29.1.23
10:00 – 12:00 Ειδικά θέματα της ελληνικής οικονομίας
Συντονισμός: Σταθάκης Γιώργος
Αιμιλία Γ. Μαρσέλλου: Καθεστώς ζήτησης της ελληνικής οικονομίας για την περίοδο 1980-2019.
Κώστας Πασσάς: Το απόθεμα κεφαλαίου στην Ελληνική Οικονομία 1948-2020 και τα stylized facts του Kaldor.
Δημήτρης Γιακούλας: Μεταβίβαση κερδών σε φορολογικούς παραδείσους και φοροαποφυγή: Μία μελέτη για τις πολυεθνικές των ΗΠΑ
Nίκος Αστρουλάκης: Η εφαρμοσμένη ηθική σύνθεση της διεθνούς ανάπτυξης

12:00 -12:30 Καφές

12:30 –14:00 Αναπτυξιακό κράτος
Συντονισμός: Μητράκος Θεόδωρος
Βλάσης Μισσός: Αναπτυξιακή θεωρία και πολιτική: Σύγχρονες προσεγγίσεις για το ρόλο του Αναπτυξιακού Κράτους
Νίκος Ροδουσάκης: Το Ελληνικό Τρίλημμα: Διαπιστώσεις και Προτάσεις Πολιτικής βάσει Ανάλυσης της Διατομεακής Δομής της Ελληνικής Οικονομίας
Ελίνα Δρακάκη: Βιομηχανία 4.0, ανάγκες δεξιοτήτων και αλλαγές στην αγορά εργασίας: Μία επισκόπηση και μία μελέτη περίπτωσης στο πλαίσιο της ελληνικής εμπειρίας

14:00- 15:00 γεύμα

15:00-16:30 Δημοσιονομική πολιτική & ανάπτυξη
Συντονισμός: Θεοχαράκης Νίκος
Φραγκίσκος Κουτεντάκης: Από την προσαρμογή στην κρίση κι από την κρίση στην προσαρμογή: 1995-2018
Γιώργος Ιωαννίδης: Φόροι εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα (2003-2020: η κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας ή απλά λούφα και παραλλαγή;
Αθανάσιος Ταγκαλάκης: Περιοριστική δημοσιονομική πολιτική και προκλήσεις για την ανάπτυξη
Δημήτρης Λιάκος: Μια κριτική ματιά στην πρόταση της Κομισιόν για τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες

16:00- 16:30 Καφές

16:30- 18:30 ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Συντονισμός: Μαρία Καραμεσίνη
Γιώργος Γιούλος: Απασχόληση, Αμοιβές και Εργασιακές Σχέσεις στο Δημόσιο. Η κατάσταση μετά την κρίση, προκλήσεις και προοπτικές.
Σταύρος Γαβρόγλου: Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας και Δεξιότητες: Προλεγόμενα για ένα νέο παραγωγικό πρότυπο.
Στέλιος Κατωμέρης: Ανεργία, Απασχόληση και Κοινωνική Οικονομία
Ελένη Πρόκου: Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και η σχέση με την αγορά εργασίας: μια κριτική προσέγγιση
Χρήστος Πιέρρος: Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας ως μοχλός σταθεροποίησης του μακροοικονομικού συστήματος: Η περίπτωση της Ελλάδας

18:30-19:00 Καφές

19:00- 20:00 Στρογγυλό τραπέζι