Δελτίο Τύπου 23/05/2022

Πραγματοποιήθηκε εχτές 22/5/2022 με μεγάλη επιτυχία, η πρώτη δημόσια εκδήλωση του νεοϊδρυθέντος ομίλου “ΜΕΤΑΒΑΣΗ- Όμιλος για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη” με θέμα «Διαφαινόμενες αλλαγές της παγκοσμιοποίησης μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία» και εισηγητές τους: Σταθάκη Γιώργο, οικονομολόγο, ομ. Καθηγητή – Πανεπιστήμιο Κρήτης, π. υπουργό, Χατζηιωσήφ Χρήστο, ιστορικό, ομ. Καθηγητή – Πανεπιστήμιο Κρήτης, Χριστοδουλάκη Νίκο, οικονομολόγο, ομ. Καθηγητή – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, π. υπουργό. Συντόνισε η Κοππά Μαριλένα, αναπλ. Καθηγήτρια Συγκριτικής Πολιτικής – Πάντειο Πανεπιστήμιο

Προηγήθηκε σύντομη παρουσίαση της ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ από τον Λόη Λαμπριανίδη, Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, π. Γ.Γ. Ιδιωτικών Επενδύσεων Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης. Όπως υποστήριξε η απόφαση για τη συγκρότηση της «ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ» προέκυψε από τη διαπίστωση πως υπάρχει μεγάλη ανάγκη για παραγωγή τεκμηριωμένης πολιτικής στον χώρο όπου διασταυρώνονται η δημοκρατία, η οικολογία, η ειρηνική διεθνής συνεργασία, η ευρύτερη Αριστερά και ο σοσιαλισμός. Θα συντάσει τεκμηριωμένα κείμενα πολιτικής για ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, ώστε να διαμορφωθεί ένας ηγεμονικός λόγος ικανός να ωθήσει την χώρα στο αναγκαίο «αναπτυξιακό άλμα». Κανένας απομονωμένος όμιλος στοχασμού, οσοδήποτε καλά και αν στελεχώνεται και λειτουργεί, δεν μπορεί να παράγει πλήρη και ολοκληρωμένα αποτελέσματα αν δεν εμβαπτιστεί με το κριτήριο της πράξης και για αυτό επιδιώξαμε μια ευρεία σύνθεση ως προς τα επιστημονικά αντικείμενα και τα επαγγέλματα των συμμετεχόντων. Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Εναλλακτικών πολιτικών (ΕΝΑ). Δεν είναι ούτε πολιτικό σχήμα σε εκτέλεση αποστολής ούτε μέρος κομματικών παιγνίων, ενδιαφέρεται για τον επιστημονικό διάλογο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας, που αποτελεί ένα μεγάλο έλλειμα.

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ στοχεύει στην επιστημονική διερεύνηση των αναπτυξιακών προβλημάτων σε μεσομακροχρόνια ιδίως βάση και η συγκυρία μας απασχολεί στο βαθμό που συνδέεται οργανικά με το μέλλον. Για αυτό ακριβώς επέλεξε για την πρώτη εκδήλωση το συγκεκριμένο θέμα που αποτελεί ένα οικουμενικής εμβέλειας τραγικό γεγονός που θα ροκαλέσει μια τεράστια παγκόσμια οικονομική κρίση και παράλληλα θα αποτελέσει τη θρυαλλίδα αλλαγών στη μορφή της παγκοσμιοποίησης.

Στη συνέχεια πήραν τον λόγο η συντονίστρια και οι κυρίως εισηγητές. Ανέδειξαν, μεταξύ άλλων, διάφορες όψεις της ουκρανικής κρίσης και τις συνέπειες τους, όπως είναι η απώλεια του θεωρούμενου ως δεδομένου μεταπολεμικά «μερίσματος της ειρήνης», η απώλεια της βεβαιότητας ότι οι διεθνείς συναλλαγές είναι ασφαλείς και συμβάλλουν στην ειρήνη. Διέτρεξαν την περίοδο εμφάνισης και ανάπτυξης της παγκοσμιοποίησης, αναδεικνύοντας νικητές και χαμένους, ενώ υποστήριξαν ότι ήταν ήδη σε υποχώρηση και προ της ουκρανικής κρίσης, χωρίς κατ΄ ανάγκη αυτό να σημαίνει και την οριστική και πλήρη κατεδάφισή της. Όμως ο παράγων της γεωπολιτικής ανασφάλειας, προκαλεί άμεσες και εκτεταμένες ανακατατάξεις, στο διεθνές εμπόριο, στις διεθνείς χρηματοροές και επενδύσεις, συμβάλλοντας σε βράχυνση και αναδιάταξη των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, σε άνοδο των τάσεων αυτάρκειας και επιστροφής μέρους της παραγωγής στις αναπτυγμένες χώρες, με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής κτλ. Τόνισαν ότι η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί σε κάποιο βαθμό από αυτήν την τάση επιστροφής της παραγωγής σε ασφαλέστερα γεωπολιτικά περιφερειακά συμπλέγματα, πολλώ δε μάλλον που δεν έδρεψε τους καρπούς της παγκοσμιοποίησης αρχικά. Περαιτέρω τονίσθηκε η ανάγκη για γρήγορη επιστροφή στην ειρήνη μέσω διαπραγματεύσεων, καθώς η επιθυμία, ένθεν και ένθεν, μιας ολοκληρωτικής επικράτησης είναι ανεδαφική, ενώ και οι διαφαινόμενοι κίνδυνοι των οικονομικών πολέμων μέσω επιτάξεων κτλ., της αποσύνδεσης των οικονομιών ΗΠΑ και Κίνας και ευρύτερα ΗΠΑ και ΕΕ με την Κίνα και την Ρωσία, της επερχόμενης ενεργειακής και επισιτιστικής κρίσης, είναι δυνάμει καταστροφικοί οικονομικά αλλά και κυρίως γεωπολιτικά, της πυρηνικής εμπλοκής μη αποκλειόμενης.