ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ μετάΒΑΣΗ

Η «ΜΕΤΑΒΑΣΗ- Όμιλος για την Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη» στοχεύει στην επεξεργασία ιδεών για ένα νέο παραγωγικό πρότυπο που θα εξασφαλίζει την απασχόληση, τη δίκαιη κατανομή της ευημερίας στον πληθυσμό, την μείωση των κοινωνικών και γεωγραφικών ανισοτήτων και την ανθεκτικότητα της κοινωνίας.

Ο όμιλος αποσκοπεί στην παραγωγή τεκμηριωμένης πολιτικής μέσω της κριτικής ανασκόπησης της διαχρονικής πορείας στην Ελλάδα υπό το φως των συγκριτικών εξελίξεων σε άλλες χώρες και κυρίως στην Ευρώπη.

παρεμβάσεις του ομίλου θα συνδυάζουν τη θεωρητική προσέγγιση με την ανάπτυξη και την διατύπωση προτάσεων για δημόσιες πολιτικές που θα βασίζονται σε δεδομένα και τεκμηρίωση. Η παραγωγή ιδεών και πολιτικών για την οικονομία είναι ατελέσφορη αν δεν συνοδεύεται από μεταρρυθμίσεις και προτάσεις για τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη την παιδεία και τους θεσμούς.

Ο όμιλος θα επιδιώξει να ενισχύσει το Δημόσιο διάλογο με ειδικούς, ακαδημαϊκούς, πολιτικούς, εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας και του κόσμου της εργασίας καθώς και φορείς της κοινωνίας πολιτών.

Ο όμιλος θα λειτουργεί, στα πλαίσια του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ENA, με μορφές συλλογικής αυτορρύθμισης και συναινετικές διαδικασίες και θα παραμείνει ανεξάρτητος από κομματικές παρεμβάσεις και επιρροές.

Συντονιστικό

Γεωργόπουλος Δημοσθένης, Λαμπριανίδης Λόης, Πολίτη Αγγελική, Σταθάκης Γιώργος, Τσάμπρα Μαρία

Προφίλ μελών

1. Αγγελάκης Αντώνης

Διδάκτωρ Τεχνολογικών Πολιτικών και Καινοτομίας, επιστημονικό στέλεχος Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), διδάσκων Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ενδιαφέροντα: πολιτικές τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, διαχείριση καινοτομίας και μεταφορά τεχνολογίας, ψηφιακός μετασχηματισμός, ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

2. Αγγελόπουλος Γιώργος

Αναπλ. καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής ανθρωπολογίας, Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας ΑΠΘ. Διετέλεσα Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Προϊστάμενος του Γραφείου Πρωθυπουργού Θεσσαλονίκης.

Ενδιαφέροντα: πολιτικές ταυτότητας, μετανάστες – πρόσφυγες, εκπαιδευτικά ακαδημαϊκά συστήματα, Βαλκανικές κοινωνίες.

3. Αναστασάκης Άρης

Καρδιολόγος, Επιστημονικός υπεύθυνος Μονάδας Κληρονομικών και σπάνιων καρδιολογικών Παθήσεων. Αναπληρωτής Διευθυντής Καρδιολογικού τομέα Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού  Κέντρου. Συντονιστής Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακρίβειας. Στην καρδιολογία και στη πρόληψη του νεανικού αιφνίδιου θανάτου. Μέλος του ΔΣ του International Cardiomopathy Network.

4. Αφουξενίδης Αλέξανδρος

Πολιτική Κοινωνιολογία, Κύριος Ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, πρώην Αντιπρόεδρος ΓΣ ΕΛΙΔΕΚ, Chief Editor ‘Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών’

Ενδιαφέροντα: πολιτική κουλτούρα, κοινωνία πολιτών, δίκτυα, κοινωνικά κινήματα, social media, ακροδεξιά.

5. Γεωργόπουλος Δημοσθένης

Οικονομολόγος, Κοινωνιολόγος και Απόφοιτος Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Δημόσιος Υπάλληλος με εμπειρία σε Διευθυντικές Θέσεις στο Υπουργείο Οικονομίας. Διδακτικό έργο: σεμιναριακά μαθήματα ΟΠΑ, ΕΚΔΑ και  ΕΣΔΔ.

Ενδιαφέροντα: αναπτυξιακά οικονομικά, οικονομικά της τεχνολογίας/καινοτομίας, γεωπολιτική και οικονομικά, ευρύτερη οικονομική θεωρία.

6. Δαλάκα Αναστασία:

Βιολόγος, διδάκτωρ Οικολογίας (ΑΠΘ), με μεταπτυχιακό στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΕΜΠ). Πρώην επίκουρη καθηγήτρια (ΠΔ 407/80) Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με αντικείμενο την οικολογία, τα μεσογειακά οικοσυστήματα και τη βιογεωγραφία. Νυν στέλεχος ΜΟΔ, με αντικείμενο τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, την υποστήριξη δικαιούχων του ΕΣΠΑ και τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.

Ενδιαφέροντα: Διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων, προστασία φυσικού περιβάλλοντος.

7. Δεββές Στάθης

Μηχανολόγος Μηχανικός. Απασχόληση στην Ενεργειακή Βιομηχανία. Ψηφιακή βιομηχανία. Υποδείγματα Digital Twins, Asset Performance Management και Predictive Analytics. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Ενεργειακά  Οικονομικά. Υποψήφιος Διδάκτορας ΑΣΟΕΕ (ΟΠΑ).

Ενδιαφέροντα: οικονομικά των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, οδικός χάρτης από-ανθρακοποίησης, πολιτικές βιωσιμότητας, κυκλική οικονομία, αποτίμηση σε αγαθά μη εμπορεύσιμα, μοντέλα αλγορίθμων για την ανίχνευση προτάσεων βιωσιμότητας σε δημόσιες εγχώριες και ευρωπαϊκές πολιτικές.

8. Ευσταθόπουλος Γιάννης

Οικονομολόγος, Συντονιστής Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ινστιτούτου ΕΝΑ και του project FORCE.

Ενδιαφέροντα: κλιματική μετάβαση & προσαρμογή, ενεργειακή πολιτική, ρύθμιση/διοίκηση υπηρεσιών/οργανισμών κοινής ωφέλειας, τεχνολογίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, κοινωνική και συνεταιριστική οικονομία, πολιτικές καινοτομίας και περιφερειακής ανάπτυξης.

9. Ζαρωτιάδης Γρηγόρης

Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Πρόεδρος της Ένωσης των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και της Ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης και του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών Δημήτρης Μπάτσης. Μέλος του Leadership Council του SDSN Black Sea..

Ενδιαφέροντα: διεθνή οικονομικά και οικονομική ανάπτυξη.

10. Ζαχαράτος Γεράσιμος

Σχεδιασμός, οικονομική και πολιτική τουρισμού, Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, π. – Γεν. Δ /ντής ΙΤΕΠ, – Γενικός Γραμματέας Υπ. Τουρισμού.

11. Ιωαννίδης Γιώργος

Οικονομολόγος, Τμήμα Μελετών Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, Πάντειο Πανεπιστήμιο (συμβασιούχος). Πρώην Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2015-2019) Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Ενδιαφέροντα: ελληνική οικονομία, δημοσιονομική πολιτική, αγορά εργασίας.

12. Καλογερέσης Θανάσης

Οικονομικός γεωγράφος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ.

Ενδιαφέροντα: ανάπτυξη, περιφερειακή ανάπτυξη, αστική/τοπική ανάπτυξη, πολιτιστικοί/δημιουργικοί κλάδοι, ΜΜΕ/επιχειρηματικότητα, καινοτομία

13. Καραμεσίνη Μαρία

Καθηγήτρια Οικονομικών της Εργασίας, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Πανεπιστημίου, πρώην Πρόεδρος και Διοικήτρια ΟΑΕΔ (2015-2019).

Ενδιαφέροντα: ανάπτυξη, εργατικό δυναμικό, πολιτική απασχόλησης

14. Καρκάνης Δημήτριος

Επίκουρος καθηγητής Διεθνούς Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διδάσκων κινεζικής γλώσσας, Ινστιτούτο Κομφούκιος / Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2022-2023). Διδακτικό έργο: Οικονομικά της Ανάπτυξης, Οικονομική Γεωγραφία, Φτώχεια και Ανάπτυξη.

Ενδιαφέροντα: Οικονομική ανάπτυξη, διεθνές εμπόριο, διεθνής μετανάστευση, ξένες άμεσες επενδύσεις, διατροφική ασφάλεια

15. Κασίμης Χαράλαμπος

Αγροτική κοινωνιολογία, αγροτική πολιτική & ανάπτυξη, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρώην Γεν. Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (2015-2019).

Ενδιαφέροντα: αγροτική πολιτική & ανάπτυξη (Ελλάδα, ΕΕ, Βαλκάνια).

16. Κορκολής Τάκης

Τοπογράφος, π. ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης Υπεύθυνος Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών «ΕΝΑ» και Σύμβουλος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα για θέματα Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ενδιαφέροντα: οικονομική ανάπτυξη

Κωστοπούλου Στέλλα

Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διευθύντρια του Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» ΑΠΘ, Πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Διεπιστημονικού Κέντρου Τουρισμού του Δρόμου του
Μεταξιού, ΑΠΘ, Πρόεδρος της Εταιρείας Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης.

Ενδιαφέροντα: περιφερειακή ανάπτυξη, τουριστική ανάπτυξη, πολιτιστικές
βιομηχανίες

17. Κοτζαμάνης Βύρων

Δημογράφος, συντ. Καθηγητής ΤΜΧΠΠΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ενδιαφέροντα: δημογραφικές εξελίξεις, προβολές, επιπτώσεις και πολιτικές.

18. Κωτσονόπουλος Λουδοβίκος

Πολιτικός επιστήμονας, επίκουρος καθηγητής, τμήμα κοινωνικής πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Ενδιαφέροντα: κοινωνική πολιτική και αναπτυξιακές πολιτικές.

19. Λαμπριανίδης Λόης

Οικονομικός γεωγράφος, συντ. Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πρώην Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (2015-19).

Ενδιαφέροντα: ανάπτυξη -περιφερειακή ανάπτυξη, μετανάστευση- brain drain.

20. Λιακάκη Σωτηρία

Διδάκτωρ φιλοσοφίας, πολιτικός επιστήμονας με ειδίκευση στη θεωρία και την πρακτική των δημοσίων πολιτικών.

Ενδιαφέροντα: εμπιστοσύνη και ποιότητα διακυβέρνησης, ψηφιακή μετάβαση και κοινωνικοί μετασχηματισμοί, δομές ευκαιριών και αναπτυξιακά μοντέλα, εργαλεία και διαδικασίες διαβούλευσης και συμμετοχικού σχεδιασμού, βιώσιμη ανάπτυξη και σχέση δημόσιου–ιδιωτικού τομέα, δείκτες, πλαισιώσεις και αφηγήματα γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη.

21. Λιάκος Αντώνης

Ιστορικός, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών.

22. Λινάρδος Ρυλμόν Πέτρος

Οικονομολόγος, πρώην επιστημονικός σύμβουλος στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Συνεργάτης της εφημερίδας Εποχή.

Ενδιαφέροντα: θεσμοί αναπτυξιακής πολιτικής, κοινωνική οικονομία, κοινά, κλιματική αλλαγή.

23. Μαραντζίδης Νίκος

Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Ενδιαφέροντα:  πολιτική και εκλογική συμπεριφορά στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κόμματα και κοινωνικά κινήματα, κομμουνισμός και κομμουνιστικά κόμματα.

24. Μητράκος Θεόδωρος

Οικονομολόγος, Διευθυντής-Σύμβουλος και πρώην Υποδιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.

Ενδιαφέροντα:  κοινωνική πολιτική, τράπεζες, ανάπτυξη και περιφερειακή πολιτική, αγορά ακινήτων και στεγαστική πολιτική.

25. Μητροπούλου Αγγελική

Εμπειρογνώμονας σε θέματα νησιωτικότητας και τουρισμού, Υπ. Διδάκτωρ Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ενδιαφέροντα: νησιωτικότητα, τουρισμός, ανάπτυξη – περιφερειακή ανάπτυξη.

26. Μητσός Αχιλλέας

Οικονομολόγος, διετέλεσα καθηγητής διεθνών & ευρωπαϊκών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, επισκέπτης καθηγητής στο London School of Economics και στο University of Pittsburgh, Γενικός Διευθυντής έρευνας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (και προηγουμένως Διευθυντής για θέματα συνοχής, κατάρτισης κ.ά.) και Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας στο Υπουργείο Παιδείας.

Ενδιαφέροντα: ερευνητική πολιτική, ανισότητες και ευρωπαϊκές πολιτικές.

27. Μιχαλακάκης Σπύρος

Χημικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Πρ. Προέδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΒΡ Ελληνική, OU Leader, BP Lubricants, Europe & Africa.

Ενδιαφέροντα: ενεργειακά και ενεργειακή μετάβαση, ανάπτυξη

28. Μπίμπας Δημήτρης

Επιστημονικός συνεργάτης στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος. Οικονομολόγος, κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στην Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική (MSc, University of York, UK) και στην Οικονομική Επιστήμη (MPhil, ΕΚΠΑ). Πρώην επιστημονικός συνεργάτης στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και πρώην μέλος Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΕΠΙΧ και ΔΣ ΕΟΠΥΥ.

Ενδιαφέροντα: οικονομική και κοινωνική πολιτική, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οικονομικά υγείας, βιώσιμη ανάπτυξη, δημόσιες επενδύσεις και χρηματοδότηση, κοινωνικός διάλογος.

29. Μπραγουδάκης Ζαχαρίας

Οικονομολόγος, Επισκέπτης  Καθηγητής (με γνωστικό αντικείμενο Εφαρμοσμένη Οικονομετρία και Στατιστική) του Τμήματος Οικονομικών Επιστήμων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Ενδιαφέροντα: Οικονομική ανάπτυξη, εφαρμοσμένη οικονομική πολιτική και προβλέψεις, ειδικά θέματα ελληνικής οικονομίας

30. Μπράχος Γιάννης

Οικονομολόγος, πρώην Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Υπουργείου Εξωτερικών (2017-2019).

Ενδιαφέροντα: διεθνείς οικονομικές σχέσεις, εξωστρέφεια οικονομίας, δημοσιονομικά.

31. Νικολαΐδης Ευάγγελος

Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας Αγροτικού Τομέα, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Παν. Κρήτης, πρ. Ειδικός Γραμμ. Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Υπ. Εργασίας Κοινων. Ασφάλ. και Αλληλεγγύης  (πρωτογενής τομέας, αγροδιατροφικό σύστημα, κοινωνική οικονομία).

32. Νικολακάκης Μιχάλης

Δρ. Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διδάσκων Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ και ΕΑΠ, επιστημονικός συνεργάτης ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ.

Ενδιαφέροντα: κοινωνιολογία του τουρισμού, πολιτική κοινωνιολογία, κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου, κοινωνιολογία του περιβάλλοντος, κοινωνιολογία της παγκοσμιοποίησης.

33. Ντεγιαννάκης Σταύρος

Καθηγητής Οικονομετρίας και Στατιστικής του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Ενδιαφέροντα: Χρηματοοικονομικά της Ενέργειας, Διαχείριση Κινδύνου, Θεωρία Προβλέψεων.

34. Παπαδημητρίου Σοφία

Καθηγήτρια-Σύμβουλος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής”, ΕΑΠ, Προϊστ. Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων, ΥΠΑΙΘ Μαθηματικός, M. Sc. Πληροφορική και Επιχειρησιακή Έρευνα, PhD, Post Doc Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση.

Ενδιαφέροντα: ψηφιακός γραμματισμός, ψηφιακά μέσα στην εκπαίδευση, ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

35. Παπαδόπουλος A. Κώστας

Εκδότης

36. Παρασκευόπουλος Νίκος

Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ,  πρ. Υπουργός Δικαιοσύνης, Επίτιμος Πρόεδρος ΚΕΘΕΑ.

Ενδιαφέροντα: δικαιοσύνη (ποινικές επιστήμες, ιστορία δικαίου), φιλοσοφία (μέλος επιστ. συμβ. Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών), παιδεία (μέλος ΔΣ Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών), τεχνητή νοημοσύνη, πρόσφυγες.

37. Πολίτη Αγγελική

Εκπ/κος Αγγλικής (Δημόσια Εκπαίδευση), M.A. Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία  M.Εd. στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, συνεργάτιδα του ΙΤΥΕ Διόφαντος – παιδαγωγική αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me (2018- σήμερα), υπήρξε συνεργ. Υφυπουργού Παιδείας για την  Επαγγελματική Εκπαίδευση (2016-18) με αρμοδιότητα θέματα δημοσιότητας έργου, υπευθ. Διεθνών & Δημοσίων σχέσεων ΟΛΜΕ (από 2022).

Ενδιαφέροντα: παιδαγωγική αξιοποίηση ΤΠΕ- εκπ/κων πλατφορμών για δια ζώσης και ασύγχρονη μάθηση, σχεδιασμός εκπ/κων apps, μιντιακός γραμματισμός, online games στην εκπ/ση, σχεδιασμός εκπ/κων σεναρίων επαυξημένης πραγματικότητας, διαδικτυακός εκφοβισμός και ασφάλεια στο Διαδίκτυο.

38. Πρατσινάκης Μανόλης

Γεωγράφος, επίκουρος καθηγητής Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Ενδιαφέροντα: μετανάστευση

39. Ροδουσάκης Νικόλαος

Οικονομολόγος, Ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), Μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Παραγωγικότητας, Μέλος της ομάδας προβλέψεων του Levy Economics Institute of Bard College.

Ενδιαφέροντα: διακλαδική ανάλυση της ελληνικής οικονομίας, ενέργεια -περιβάλλον, περιφερειακή ανάλυση της ελληνικής οικονομίας, τουρισμός.

40. Σελίμης Αλέξανδρος

Δρ. Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης, πρ. Ειδικός Σύμβουλος Έρευνας & Καινοτομίας (2017-19).

Ενδιαφέροντα: πολιτική έρευνας & καινοτομίας, εργασιακή επισφάλεια στον χώρο της έρευνας-brain waste

41. Σερεμέτης Δημήτρης

Οικονομολόγος, συντ. αναπληρωτής καθηγητής Εφηρμοσμένης Οικονομικής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Μέλος της απερχόμενης διοίκησης του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

Ενδιαφέροντα: μακροοικονομική ανάλυση, δημοσιονομική πολιτική.

42. Σιδέρης Δημήτρης

Οικονομολόγος, Μέλος του Νομισματικού Συμβουλίου και του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος, Αναπληρωτής Καθηγητής (με γνωστικό αντικείμενο Οικονομική Θεωρία) Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, πρώην Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ενδιαφέροντα: οικονομική ανάπτυξη, διεθνείς νομισματικές σχέσεις, θέματα ελληνικής οικονομίας.

43. Σιατίτσα Δήμητρα

Δρ. αρχιτεκτονικής-πολεοδομίας, μεταδιδακτορική ερευνήτρια τμήμα κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, διδάσκουσα ΑΠΘ/ΕΑΠ.

Ενδιαφέροντα: κατοικία και στεγαστική πολιτική, αστική/τοπική ανάπτυξη, κοινωνική πολιτική, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.

44. Σκάγιαννης Παντολέων (Παντελής)

Συντ. Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ενδιαφέροντα: υποδομές, μητροπολιτικός σχεδιασμός, τεχνολογική πολιτική και καινοτομία, ανάπτυξη.

45. Σκορδίλη Σοφία

Οικονομική Γεωγράφος, Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
Ενδιαφέροντα: Οικονομική Γεωγραφία της Αγροδιατροφής, μικρή επιχειρηματικότητα και αστική -περιφερειακή ανάπτυξη.

46. Σπιλάνης Γιάννης

Οικονομολόγος-περιφερειολόγος, Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου.  Ενδιαφέροντα: περιφερειακή, τουριστική και νησιωτική βιώσιμη ανάπτυξη. Δ/ντής Εργαστηρίου Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης, πρώην Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Περιφερειακός σύμβουλος Β. Αιγαίου.

47. Σταθάκης Γιώργος

Οικονομολόγος, ομότιμος καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Παν. Κρήτης, πρώην υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης, και Ενέργειας

48. Στρατής Κώστας

Αρχαιολόγος – MSc Προστασία Μνημείων, πρώην υφυπουργός Πολιτισμού (2018 – 19).

Ενδιαφέροντα: δημιουργική οικονομία και ανάπτυξη, δημοσιονομική πολιτική και ανάπτυξη,περιφερειακή – τοπική ανάπτυξη: ο ρόλος των ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, ενέργεια και ενεργειακή μετάβαση.

49. Σταμπουλής Γιώργος

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ενδιαφέροντα: οικονομική της τεχνολογικής και θεσμικής εξέλιξης, στρατηγική επιχειρήσεων, συνεταιρισμούς εργαζομένων, διαχείριση, στρατηγική και πολιτική για την τεχνολογία, τη γνώση, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, οικονομική της ενέργειας και της μετάβασης σε βιώσιμα κοινωνικο-τεχνικά συστήματα, κριτικές θεωρίες της διοίκησης, κριτικός ρεαλισμός και συστημική δυναμική.

50. Στεργιούλης Γρηγόρης

Χημικός Μηχανικός, Στέλεχος ενεργειακών επιχειρήσεων, διευθύνων σύμβουλος Ελληνικών Πετρελαίων 2015–2018 Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Enterprise Greece 2018-2019.

Ενδιαφέροντα: Ενέργεια και ενεργειακή μετάβαση, βιομηχανία, εξωστρέφεια, οικονομική διπλωματία, εργασιακές σχέσεις.

51. Τσάμπρα Μαρία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικής Γεωγραφίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ενδιαφέροντα: ψηφιακός μετασχηματισμός και άνιση ανάπτυξη, ο χωρικός καταμερισμός της ψηφιακής εργασίας, περιφερειακές ανισότητες με έμφαση στην μικρή επιχειρηματικότητα και την απασχόληση (τεχνολογική προσαρμογή και καινοτομικότητα, ανάπτυξη δεξιοτήτων κ.λπ.)

52. Τσαντήλας Χρίστος

Γεωπόνος-Εδαφολόγος, συντ. Τακτικός Ερευνητής Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘΙΑΓΕ).

Ενδιαφέροντα: χαρτογράφηση, αξιολόγηση και διαχείριση εδαφών και γαιών, ποιότητα, γονιμότητα, ρύπανση, διάβρωση, ερημοποίηση εδαφών, διαχείριση αποβλήτων, καινοτομίες στη γεωργία (γεωργία ακριβείας),κλιματική αλλαγή και πρωτογενής τομέας της γεωργίας.

53. Φίλης Γιώργος

Επίκουρος Καθηγητής στη Διεθνή Οικονομική του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών.

Ενδιαφέροντα: Οικονομικά της Ενέργειας, Διεθνή Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά του Τουρισμού.

54. Φουτάκης Δημήτρης

Οικονομολόγος-Οικονομικός Γεωγράφος, Επίκουρος Καθηγητής (με γνωστικό αντικείμενο Οικονομική Γεωγραφία, Χωροταξία & Περιφερειακή Ανάπτυξη) Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Ενδιαφέροντα: οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη, χωροταξία, βιώσιμη ανάπτυξη, περιβάλλον και απομεγέθυνση.

55. Φωτάκης Κώστας

Πρώην Αν. Υπουργός Έρευνας & Καινοτομίας, Ομότιμος Καθηγ. Φυσικής Παν. Κρήτης, ‘Διακεκριμένο Μέλος’ και τέως Πρόεδρος ΙΤΕ. Εξειδίκευση σε τεχνολογίες Φωτονικής και Λέιζερ. Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΕΕ για ερευνητικές υποδομές.

Ενδιαφέροντα: έρευνα και ανάπτυξη, επιστημονική πολιτική, επιστημονική μετανάστευση / brain drain.

ΧατζηαργυρίουΝίκος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με ειδίκευση στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ομότιμος Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ, πρώην πρόεδρος και ΔΝΣ του ΔΕΔΔΗΕ, πρώην αντιπρόεδρος και αναπληρωτής ΔΝΣ της ΔΕΗ

56. Χατζηδιαμαντής Αντώνης

Οικονομολόγος, π. Δήμαρχος Λήμνου, π. Πρόεδρος ΕΒΖ, στέλεχος μελετητικών και συμβουλευτικών  εταιρειών.

Ενδιαφέροντα:  τοπική αυτοδιοίκηση, τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, κοινωνική οικονομία, νησιωτικές πολιτικές.

57. Χρυσομαλλίδης Χαράλαμπος

Οικονομολόγος, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β’ βαθμίδας – Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου.

Ενδιαφέροντα: δημόσια πολιτική έρευνας και τεχνολογίας, ευρωπαϊκή ενοποίηση.

58. Χατζημιχάλης Κωστής

Ομότιμος καθηγητής Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο